Oferty inwestycyjne

zapytanie ofertowe

 

SP5.233.9.2014                                                                     Piaseczno, dnia 23.05.2014 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Proszę o złożenie oferty na  wykonanie robót niezbędnych dla likwidacji przyczyn przecieku ścian fundamentowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej w Piasecznie od strony zachodniej i północnej i usuniecie ich w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.

W tym celu należy sprawdzić drożność rury spustowej znajdującej się na ścianie. przeciekającej, ew  odkopać ściany fundamentowe na dług ok.25 mi sprawdzić izolację ścian, wykonać nową izolację i odtworzyć nawierzchnię brukową.

W załączeniu 2 zdjęcia fragmentów elewacji, których ściany fundamentowe przeciekają.

Ofertę należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie do dnia 9 czerwca 2014 r. godz. 10:00  do Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawach związanych z opracowaniem oferty jest Dyrektor Szkoły p. Anna Wiktorzak tel. (22) 756 74 39 i p. Ireneusz Mucha tel. (022) 70 17 669.

 

                                                                                                                            Z poważaniem

 

                                                                                                                                                             Anna Wiktorzak

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2014 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Małecka
Ilość wyświetleń: 866
23 maja 2014 13:28 (Anna Małecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2014 13:24 (Anna Małecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany