Oferty inwestycyjne

zapytanie ofertowe 2

 

                                                                                                   Piaseczno, dnia 25.04.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

  1. Proszę o złożenie oferty na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przecieków dachu nad salą gimnastyczną (pow. ok. 1300m2) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej w Piasecznie.
  2. Opinia techniczna powinna zawierać co najmniej:

2.1.        Stwierdzenie przyczyny przecieków i zawilgocenia, określenia stanu konstrukcji

2.2.        Wskazanie sposobów naprawy i trwałej likwidacji przyczyny przecieków oraz wskazanie szczegółowego zakresu niezbędnych opracowań projektowych dla likwidacji uszkodzeń.

2.3.        ekspertyza powinna określać również orientacyjny koszt wykonania naprawy pokrycia dachowego.

  1. Opinia techniczna będzie podstawą do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dalszych prac projektowych i wykonawczych. Stąd zakres i szczegółowość opracowania muszą być wystarczające do umożliwienia złożenia prawidłowej i kompletnej oferty przez potencjalnych wykonawców oraz do oceny merytorycznej kompletności tych ofert.
  2. W składanej ofercie należy określić cenę brutto i netto za całość opracowania oraz termin wykonania usługi.

 

Ofertę należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2014r godz. 10:00 do Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

Osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawach związanych z opracowaniem oferty jest Dyrektor Szkoły p. Anna Wiktorzak tel. (22) 756 74 39 i p. Ireneusz Mucha tel. (022) 70 17 669

 

                                                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                                                      Dyr. Szkoły

                                                                                                                      Anna Wiktorzak

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2014 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Małecka
Ilość wyświetleń: 636
28 kwietnia 2014 11:32 (Anna Małecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany