Aktualności

Nabór na wolne stanowisko - woźna

Dyrektor szkoła ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - woźna na pełen etat (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku). Wymagania: wykształcenie podstawowe. Oferty należy składać do 30.08.2018 w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie wraz z dokumentami: podanie o przyjęcie do pracy, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie i czas pracy, oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych. W ofercie powinna być własnoręcznie podpisana klauzula o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2018 19:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Małecka
Ilość wyświetleń: 119
22 sierpnia 2018 19:38 (Anna Małecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany